Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải EMIC

Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải EMIC

Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải EMIC

- Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải EMIC tập hợp các chủng vi sinh vật có lợi đã được nghiên cứu và tuyển chọn có khả năng phân giải mạnh chất hữu cơ, sinh chất kháng sinh và chất ức chế tiêu diệt vi sinh vật có hại.
- Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải EMIC giúp làm sạch nước thải trong sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi và được sử dụng để xử lý nước thải trong hệ thống xử lý nước thải hiếu khí. Mục đích cuối cùng là hạn chế mùi hôi, giảm ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người.

Giá: Liên Hệ

Cam kết mua hàng

  • Đảm bảo hàng chính hãng 100%
  • Chuyên viên tư vấn 24/7
  • Đảm bảo hàng đúng như mô tả

Hotline tư vấn: 0975.027.488

Đặt hàng 0865222529 Chat qua Facebook

<div> <strong><span style="font-size:16px;">1.<span style="white-space:pre"> </span>T&aacute;c dụng:</span></strong></div> <div> <span style="font-size:16px;">- Chế phẩm vi sinh xử l&yacute; nước thải EMIC (xử l&yacute; bể hiếu kh&iacute;) c&oacute; t&aacute;c dụng ph&acirc;n giải nhanh c&aacute;c chất hữu cơ c&oacute; trong chất thải rắn v&agrave; nước thải như: xenluloz, tinh bột, protein, lipit... đẩy nhanh qu&aacute; tr&igrave;nh m&ugrave;n ho&aacute;, l&agrave;m sạch nước thải.</span></div> <div> <span style="font-size:16px;">-&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Chế phẩm vi sinh xử l&yacute; nước thải EMIC (xử l&yacute; bể hiếu kh&iacute;)</span><span style="font-size:16px;">&nbsp;c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m giảm tối đa m&ugrave;i h&ocirc;i th&ocirc;i của chất thải, nước thải.</span></div> <div> <span style="font-size:16px;">-&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Chế phẩm vi sinh xử l&yacute; nước thải EMIC (xử l&yacute; bể hiếu kh&iacute;)</span><span style="font-size:16px;">&nbsp;c&oacute; t&aacute;c dụng hạn chế mầm bệnh c&oacute; hại trong chất thải, nước thải.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong><span style="font-size:16px;">2. C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></strong></div> <div> <span style="font-size:16px;">- Sử dụng 40-80g c</span><span style="font-size: 16px;">hế phẩm vi sinh xử l&yacute; nước thải EMIC (xử l&yacute; bể hiếu kh&iacute;)</span><span style="font-size:16px;">&nbsp;cho 1m<sup>3</sup> nước thải cho lần đầu ti&ecirc;n hoặc hệ thống mới.</span></div> <div> <span style="font-size:16px;">- Sử dụng định kỳ 10-30 ng&agrave;y với lượng 2-4 g c</span><span style="font-size: 16px;">hế phẩm vi sinh xử l&yacute; nước thải EMIC (xử l&yacute; bể hiếu kh&iacute;)</span><span style="font-size:16px;">&nbsp;cho 1m<sup>3</sup> nước thải.</span></div> <div> <span style="font-size:16px;">- Sử dụng hằng ng&agrave;y 2-4g&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Chế phẩm vi sinh xử l&yacute; nước thải EMIC (xử l&yacute; bể hiếu kh&iacute;)</span><span style="font-size:16px;">&nbsp;cho 1m<sup>3</sup> với nước thải c&oacute; chứa chất diệt khuẩn như: nước thải bệnh viện, tẩy nhuộm,...</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong><span style="font-size:16px;">3.<span style="white-space:pre"> </span>Th&agrave;nh phần:&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 16px;">Chế phẩm vi sinh xử l&yacute; nước thải EMIC (xử l&yacute; bể hiếu kh&iacute;)</span><span style="font-size: 16px;">&nbsp;l&agrave; tập hợp của nhiều vi sinh vật hữu hiệu đ&atilde; được nghi&ecirc;n cứu v&agrave; tuyển chọn thuộc c&aacute;c chi </span><em style="font-size: 16px;">Bacillus, Lactobacillus, Streptomyces, Sacharomyces, Apergillus...</em><span style="font-size: 16px;"> Vi sinh vật ph&acirc;n giải mạnh chất hữu cơ, vi sinh vật sinh chất kh&aacute;ng sinh, chất ức chế ti&ecirc;u diệt vi sinh vật c&oacute; hại.</span></div> <div> <span style="font-size:16px;">Vi sinh vật tổng số:&nbsp;</span>&ge;<span style="font-size:16px;">10<sup>8</sup>CFU/g.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:16px;"><strong>4</strong>. Bảo quản nơi kh&ocirc; m&aacute;t trong 20 th&aacute;ng.</span></div> <div> <span style="font-size:16px;">SX theo ti&ecirc;u chuẩn: TCVN 7304-1:2003</span></div> <div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <span style="font-size: 16px;"><strong>&nbsp;C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN C&Ocirc;NG NGHỆ VI SINH V&Agrave; M&Ocirc;I TRƯỜNG</strong></span></div> <div> <div> <span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;VP:&nbsp; </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 300; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Kiot 10, To&agrave; CT2A, to&agrave; nh&agrave; Homeland - L&yacute; Sơn - Long Bi&ecirc;n - H&agrave; Nội</span></div> <div> <span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Nh&agrave; m&aacute;y: Ph&uacute; Lộc - Hồng Kỳ - S&oacute;c Sơn - H&agrave; Nội</span></div> <div> <span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Điện thoại: 0975.027.488 &ndash; 024.3990.5133</span></div> <div> <span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Hotline: 0865.222.529</span></div> <div> <span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Email: mitecom@mitecom.com</span></div> <div> <span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Website:&nbsp;</span><a href="http://mitecom.com" style="font-size: 16px;">mitecom.com</a></div> <div> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://congnghevisinh.com" style="font-size: 16px;">congnghevisinh.com</a></div> <div> <span style="font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://hethonglenmen.com" style="font-size: 16px;">hethonglenmen.com</a></div> </div> </div> </div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div>

 

Men xử lý bể phốt/ bể kị khí EMIC.PHOT – Vi sinh xử lý nước thải là tập hợp nhiều vi sinh vật hữu hiệu với mật độ cao, có hoạt tính mạnh phân giải nhanh các chất hữu cơ khó tiêu, cặn bã như: xenluloz, tinh bột, protein, lipit, pectin, có khả năng sinh chất ức chế, chất kháng sinh ức chế và tiêu diệt vi sinh vật có hại.

Men xử lý bể phốt/ bể kị khí EMIC.PHOT – Vi sinh xử lý nước thải làm giảm ô nhiễm môi trường. Nhờ chứa hàng tỷ vi sinh vật có lợi và hoạt lực mạnh, hay các chủng men vi sinh kỵ khí giúp đẩy nhanh quá trình phân giải sinh học ở trong các bể phốt.

 

Viết đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tên của bạn*:

Email

Nội dung đánh giá*:

Mã xác nhận*

Reload Verify

Sản phẩm khác

Vì sao chọn chúng tôi

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Nhân rộng công nghệ vi sinh hướng đến phát triển hệ sinh thái môi trường bền vững.

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ vi sinh ứng dụng xử lý chất thải hữu cơ, chuyển giao công nghệ và dây chuyền thiết bị khoa học kỹ thuật trong sản xuất các chế phẩm vi sinh. Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp có trách nhiệm với xã hội.

Giá trí cốt lõi

Giá trí cốt lõi

Để mang giải pháp công nghệ đến với các khách hàng đã tin tưởng và hợp tác, chúng tôi luôn cam kết 5 giá trị: UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HỢP TÁC - TRUNG THÀNH - PHÁT TRIỂN

Chứng nhận - thành tích

Nhận tư vấn từ MITECOM

Xuất phát điểm là các chuyên gia vi sinh vật, hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động nên chúng tôi có thể sản xuất được dây chuyền thiết bị lên men các chế phẩm sinh học từ quy mô phòng thí nghiệm đến quy mô sản xuất. Chính vậy mà chúng tôi có thể chuyển giao công nghệ sản xuất chế phẩm, cung cấp dây chuyền hệ thống thiết bị lên men tự sản xuất hay đơn giản hơn là cung cấp trực tiếp các chế phẩm vi sinh theo yêu cầu và mục đích sử dụng với chất lượng và giá thành tốt nhất cho khách hàng.