MITECOM sản xuất 3200 gói Chế phẩm Vi Sinh EMIC làm Quà tặng

MITECOM sản xuất 3200 gói Chế phẩm Vi Sinh EMIC làm Quà tặng

MITECOM sản xuất 3200 gói Chế phẩm Vi Sinh EMIC làm Quà tặng

Ngày đăng: 17/06/2021

Đón nhận giải thưởng Sao Hy vọng của cuộc thi Sao Xanh năm 2021 do Oxfam và Greenhub tổ chức, MITECOM tiến hành sản xuất 3200 gói Chế phẩm Vi Sinh EMIC làm quà tặng cho 800 nhà nông và sẽ phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn và hướng dẫn bà con nông dân sử dụng chế phẩm vi sinh EMIC để biến các phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân ủ trong canh tác nông nghiệp hữu cơ tại Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Nghệ An và Hải Dương vào tháng 6, 7, 8 năm 2021.
 
Công ty CP Công nghệ Vi sinh và Môi trường
Địa chỉ giao dịch: 86/97 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Xưởng SX: Phú Lộc, Hồng Ký, Sóc Sơn, Hà Nội
Hotline: 0975 027 488 và 0865 222 529
Email: mitecom@mitecom.com
Website: http://mitecom.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Mitecom-Ch%E1%BA%BF-ph%E1%BA%A9m-Vi-sinh-EMIC-105093857787988