Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI SINH VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ VP: Home Land - Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội

Nhà máy: Phú Lộc - Hồng Kỳ - Sóc Sơn - Hà Nội

Email:sales@mitecom.com

Hotline chuyên gia: 0975.027.488

Hotline kinh doanh: 0865.222.529

MẪU LIÊN HỆ